Leica oppdaterer lukkertiden

Leica SL har fått en fastvareoppdatering som gir kameraet nye lukkertider, både lengre og kortere.