Adobe gjør om stillbilder til levende video

Adobe Photoshop Premiere Elements
FLYTT LITT PÅ FOLKENE: Vil du ha litt mer dynamikk i plasseringen av personene i bildet? I Adobe Photoshop Elements 2021 er det enkelt å flytte litt på personene. (Ill.: Adobe)

Med intensiv bruk av kunstig intelligens har Adobe greid å legge inn en funksjon i 2021-utgaven av Photoshop Elements der utvalgte stillbilder kan gjøres om til små videosnutter. For eksempel kan man se personer i forgrunnen bevege seg over bakgrunnen på en måte som ser helt naturlig ut. Nesten, i hvert fall. Og sikkert godt nok for sosiale medier.

Adobe er nå klar med 2021-utgavene av sine Elements-programmer – Adobe Photoshop Elements 2021 og Adobe Premiere Elements 2021. Altså programvare for henholdsvis bilderedigering og videoredigering.

Elements-programmene er det vi kan kalle «folkelige» versjoner av Adobes profesjonelle programmer på disse områdene, Adobe Photoshop og Adobe Premiere. Ett av kjennetegnene ved Elements-programmene er at de hvert år får noen av de nyeste og gjerne mest avanserte tekniske mulighetene som allerede har funnet veien til Photoshop og Premiere, men med et mye enklere brukergrensesnitt.

PAKKENE: Adobe Photoshop Elements 2021 og Adobe Premiere Elements 2021 kan kjøpes separat eller som samlepakke. (Ill.: Adobe)

Proff-versjonene av Photoshop og Premiere er myntet på brukere som vil ha stålkontroll på det de gjør i programmene, selv om det kan bety en bratt lærekurve for å lære nye funksjoner. Elements-versjonene av Photoshop og Premiere er derimot tilpasset vanlige forbrukere. Det betyr at det meste skal kunne gjøres med noen få klikk eller et enkelt menyvalg. På den andre siden er det kanskje litt mer begrenset hvilke bilder de nye effektene vil fungere optimalt med, siden det er færre muligheter for fin-tilpassing av effektene enn det man finner i de profesjonelle Photoshop- og Premiere-programmene.

For folk flest

Uansett er Adobe klar på at dette er programvare for «memory keepers», altså for alle som først og fremst ønsker å bruke foto og video til å bevare gode minner.

Adobe ser ut til å ha analysert målgruppen grundig. Ifølge Adobe er mange av Elements-brukerne kvinner i 40-årene og ellers folk som legger sin ære i å dokumentere familiens minnerike merkedager. Over 80 prosent av Adobe Elements-brukerne foretar en viss redigering av bildene sine, og rundt halvparten beskjærer en del av bildene eller fjerner elementer i dem. Målet er ofte å frembringe bilder som er bra nok til å forstørres eller på annen måte å fremstå som et fysisk produkt. Med andre ord er det ikke nok bare å vise fram bildene på mobilen.

Adobe Photoshop Premiere Elements
HODET I RIKTIG VINKEL, TAKK!: Ser ikke babyen rett inn i kameraet? Det kan man ordne ganske så subtilt i ettertid med litt kunstig intelligens – og Adobe Photoshop Elements 2021. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

De fleste bruker det samme kameraet både til å fotografere og ta opp video, og Elements-brukerne setter pris på at Adobe er flink til å legge til nye funksjoner i form av en eller annen form for automatisering, ifølge Adobes brukerundersøkelser.

Under lanseringen av 2021-utgavene av Elements-programmene vedgikk Adobe at korona-pandemien har gjort bildebehandling og videoredigering mer populært blant folk flest enn før, sannsynligvis fordi folk tilbringer mer tid hjemme og innendørs.

Redigerings-guider

«Guided edits» er blant stikkordene Adobe bruker mye i omtalen av Photoshop Elements og Premiere Elements. Altså at programmene fremstår som en slags guide – eller egentlig veldig mange guider – som geleider brukerne gjennom vanskelige trinn i bilde- og video-redigeringen.

2021-versjonen har naturligvis flere nye «guider». Photoshop Elements 2021 har nå i alt 58 slike guidede bilderedigeringsprosesser å by på, mens Premiere Elements 2021 kan by på 25. Til sammen altså hele 83 guider.

Blant de nye triksene man kan lære seg i Photoshop Elements er å skape perfekte landskapsbilder der man enkelt kan erstatte en grå og kjedelig – eller utvasket – himmel med en blå og vakker himmel med hvite skyer, omgjøre et disig landskap til et landskap med sterke, vakre og rene farger (selv om en dyktig fotograf også vet å frembringe skjønnheten i dis og tåke), og å fjerne uønskede elementer i bildet. Nytt er det også at man enkelt kan omgjøre bilder til lekre duotone-bilder, en slags variant av sort/hvitt-bilder der de lyse og mørke feltene representeres av to forskjellige farger.

Adobe Photoshop Premiere Elements
LANDSKAPSGUIDE: Ved å bruke en av de mange guidene i Adobe Photoshop Elements 2021 kan man lære seg steg for steg hvordan man redigerer landskapsbilder. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

I Premiere Elements 2021 kan man få bistand til å skap litt film-magi ved hjelp av dobbelteksponeringer der video legges over stillbilder, eller ved å legge på forskjellige animerte former oppå videoklippene, alternativt også brukt som overgangseffekter.

Merk at man ikke er nødt til å bruke alle disse redigerings-guidene. Man kan også benytte såkalt «Quick»-redigering, der man får gjort det meste med et kjapt klikk, men uten at man lærer noe særlig om hvordan man gjør det og hvordan man kan få litt mer avansert resultat. Og man kan redigere i «Ekspert»-modus, der man kan utnytte alt man har lært med full kreativ kontroll.

Premiere Elements 2021 kommer for øvrig med 21 nye musikkspor som man kan bruke til å lage bakgrunnsmusikk til videofilmene sine.

Sensei = AI

Flere av nyhetene i Adobe Photoshop Elements 2021 er merket med «Adobe Sensei». Dette er et begrep som Adobe har benyttet i minst sju-åtte år nå om sin utvikling av kunstig intelligens, Artificial Intelligence (AI).

Tenkt deg at du vil fjerne et element i et bilde på en slik måte at bakgrunnselementer ved siden av brukes til automatisk å fylle tomrommet etter det du har fjernet. Denne effekten skapes «automatisk» ved hjelp av beregninger basert på data innhentet fra bearbeiding av tusenvis, kanskje millioner, av lignende bilder i Adobes datasentre. På bakgrunn av slike analyser skaper Sensei-teknologien algoritmer som er i stand til å etterligne de store og tunge beregningene på én enkelt PC.

Adobe Photoshop Premiere Elements
DUOTONE: Lyst på sort/hvitt-bilder i farger? Med Adobe Photoshop Elements 2021 lærer man å bruke duotone-teknikk. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

Det er altså Adobe Sensei-teknologi som ligger bak den nye teknikken med å legge inn bevegelse i statiske bilder, der for eksempel personer i forgrunnen beveger seg over bakgrunnen, selv om bildet er tatt opp som et stillbilde, ikke som et videoklipp. Synes man for eksempel at ansiktet til en person ikke er avbildet i helt den riktige vinkelen, kan den samme Sensei-teknologien brukes til å korrigere vinkelen på hodet. Ypperlig for selfies, sier Adobe. Disse teknikkene er særlig myntet på bilder som skal legges ut på sosiale medier.

Krever datakraft

Adobes Elements-programmer krever en del datamaskinkraft og diskplass. Windows-versjonen av Photoshop Elements 2021 krever 7,3 gigabyte ledig diskplass bare til installasjon av selve programmet og ytterligere tre gigabyte til medfølgende innhold.

Mac-versjonen krever 7,8 GB til programvaren i tillegg til de nevnte tre gigabytene til innhold. Og både Windows- og Mac-maskinen må ha minst åtte gigabyte internminne.

Adobe Photoshop Premiere Elements
I TEKST OG BILDER: I Adobe Photoshop Elements er det enkelt å legge på tekst på bildene sine. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

Premiere Elements 2021 forlanger enda mer datakraft. Windows-versjonen krever 9,3 GB for installasjon og ytterligere 13 GB til valgfritt ekstra-innhold, mens Mac-versjonen vil ha 10 GB til installasjonen og 13 GB til ekstra-innhold. Både Windows- og Mac-versjonen av Premiere Elements 2021 forutsetter i utgangspunktet minst 8 GB internminne, men 16 GB internminne for å redigere Full HD-video og 32 GB eller mer for å redigere 4K-video.

Maskinene må være tilkoblet internett for produktaktivering og nedlasting av ekstra innhold.

I tillegg kommer naturligvis ledig plass til det som etter hvert gjerne blir en stor samling bilde- og videofiler.

Apropos dataene: Adobe lanserer i 2021-versjonen av Elements-programmene en ny backup-løsning som følger med når man kjøper programmene.

GPU-kraft

Nytt for 2021-versjonen av Premiere Elements er for øvrig økt anvendelse av grafikkprosessoren – GPU-en – i datamaskinen som brukes til redigeringen. Dette bidrar til mindre ventetid på rendring av «tunge» videoeffekter – ifølge Adobe skal man kunne se mange effekter uten å måtte vente på rendring i det hele tatt.

Adobe Photoshop Premiere Elements
FØLGEFOKUS: En variant av følgefokusen som mange kameraer har i dag: Man kan tegne et omriss rundt et element og legge på en effekt, og så vil Premiere Elements automatisk følge dette elementet gjennom videoklippet og sørge for at effekten er der hele tiden. Eller man kan isteden legge på effekten på bakgrunnen, om man vil. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

Dette gjør det også mulig å velge ut et element i et videoklipp og legge på en effekt som Adobe Sensei følger gjennom hele klippet. Eller man kan unnta dette elementet for effekten og bestemme at den isteden kan legges på bakgrunnen rundt det valgte elementet – og altså vises omtrent uten ventetid.

Prisene

Adobe Photoshop Elements 2021 og Adobe Premiere Elements 2021 koster 980 kroner hver, til sammen 1.960 kroner. Kjøper man isteden samlepakken Adobe Photoshop & Premiere Elements 2021, er prisen 1.476,25 kroner.

Ja, dette er de norske prisene slik de er oppgitt på Adobes nettsted, og tradisjonen tro bryr ikke Adobe seg alltid med å runde av prisen opp eller ned til nærmeste hele krone.

Som en kuriositet kan vi jo ta med at de veiledende Adobe-prisene i USA på Photoshop Elements 2021 og Premiere Elements 2021 er 99,99 dollar for hvert program, eller 149,99 dollar for samlepakken.

(Med dagens dollarkurs betyr for øvrig dette at Adobe ikke har gjort noe stort prispåslag i Norge, slik selskapet tidvis er beskyldt for å gjøre når europeere sammenligner med amerikanske priser. Husk også at veiledende pris i USA vanligvis oppgis uten salgsskatt og avgifter, i og med at disse varierer sterkt fra delstat til delstat. Så norske Elements-brukere har neppe noen grunn til å klage på prisen.)

Adobe Photoshop Premiere Elements
EFFEKTER: Hvis objektivet er så bra at det ikke skaper reflekser i motlys, kan man få programmet til å legge på kunstige refleks-effekter isteden. (Ill.: Adobe) (Klikk for større bilde.)

Oppgradering av samlepakken fra tidligere versjon koster 1.216,25 kroner. Noe som har vært typisk for Adobes prising av Elements-pakkene, er at man får forholdsvis liten rabatt på å oppgradere. Kritiske røster har påstått at dette gjør Adobe Elements-pakkene til noe så nær et abonnement som det er mulig å komme, uten at det automatisk oppdateres hvert år, i og med at Elements-brukerne aktivt må gå inn og kjøpe den nye versjonen. Abonnementsløsningene som Adobe kjører på mye av sin profesjonelle programvare, inklusive Creative Cloud-pakkene, ruller som kjent videre hvis man ikke sier opp før neste automatiske kredittkortbelastning.

Men i motsetning til ved abonnement har man med Elements-programmene naturligvis mulighet til å stå over oppdateringene, hvis man vil ta sjansen på det. Riktignok risikerer man da over tid å sitte med litt utdatert programvare, men det kan man jo kompensere for ved å oppdatere hver annet eller tredje år, eller noe sånt.

Som vanlig tilbyr Adobe egne rabatter for studenter og utdanningsinstitusjoner.

Disse prisene gjelder for ordens skyld engelsk-språklige versjoner av programmene. Adobe Elements-programmene har i mange år vært tilgjengelig i svensk utgave, men ikke på norsk.

Elements-brukere får tilgang til Fujifilms Prints & Gifts-tjeneste til å bestille utskrift av bilder, fotobøker og gaveartikler påtrykt bilder, men ifølge pressemeldingen fra Adobe er denne tjenesten bare tilgjengelig for brukere i USA. Det er neppe noe problem, for Norge har jo flere sterke aktører på dette feltet.

Denne artikkelen er for ordens skyld skrevet uten at jeg har prøvd de nye Elements-pakkene ennå. Men jeg har lang erfaring i å prøve ut en del av forgjengerne opp gjennom årene.

Hei. Hyggelig å se deg!

Nye artikler her hos Kameranytt.no publiseres med ujevne mellomrom. Derfor er det lurt å abonnere på innleggsvarsler. Da får du en e-postmelding hver gang det er noe nytt å lese her hos Kameranytt.no

Husk at bestillingen av nyhetsbrev må bekreftes. Straks etter at bestillingen er sendt inn, mottar du en e-postmelding der du blir bedt om å klikke på et felt for å bekrefte bestillingen. NB: Noen ganger hender det at e-postmeldingen om bekreftelse havner i postkassen for spam eller søppelpost. Sjekk denne om nødvendig.

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del dette innlegget med andre

Du vil kanskje lese disse sakene også:

Bare noen bilder…

Foto: Toralv Østvang

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å kunne gi de besøkende en best mulig brukeropplevelse.