Foto-løsningen Mac-brukere har ventet på

ENDELIG PHOTOSHOP-KOMPATIBEL: Nå kan man åpne bilder i Apples Bilder-program direkte i Photoshop. (Alle skjermdumper: Toralv Østvang)
ENDELIG PHOTOSHOP-KOMPATIBEL: Nå kan man åpne bilder i Apples Bilder-program direkte i Photoshop. (Alle skjermdumper: Toralv Østvang)
ENDELIG PHOTOSHOP-KOMPATIBEL: Nå kan man åpne bilder i Apples Bilder-program direkte i Photoshop. (Alle skjermdumper: Toralv Østvang)

Nå er den kommet, løsningen som lar deg redigere bilder i Apples Bilder-program med Photoshop – og mange andre programmer.

External Editors For Photos – forkortet EEFP – er kanskje et tungvint produktnavn, men for mange Mac-brukere med interesse for fotografering er programmet svaret på en bønn de har hatt lenge:

– Hvordan kan jeg få redigere bildene mine i mitt favoritt-bildebehandlingsprogram og likevel ha bildesamlingen min i Apples Bilder-program – Photos på engelsk?

Fotografenes vrede

Apple pådro seg mange fotografers og fotoentusiasters vrede i fjor vår da selskapet la ned Apeture, som gjennom ti år hadde fungert som Apples alternativ til Adobes Photoshop Lightroom, som kom på markedet litt etter Aperture. De to var erkerivaler, og begge var kombinerte programmer for bildeadministrasjon og bildebehandling.

De er det fortsatt naturligvis, men mens Lightroom fortsatt videreutvikles og et program Adobe satser sterkt på, er Aperture altså dødt som salgsvare, selv om mange trofaste Aperture-brukere fortsatt bruker programmet.

Aperture og iPhoto

I Apple-sammenheng fungerte Aperture i noen grad som en mer avansert utgave av Apples bildehåndteringsprogram i forbrukermarkedet, iPhoto.

De to Apple-programmene hadde en del grunnleggende strukturer felles, og bilder kunne utveksles mellom dem ved at man for eksempel kunne åpne et iPhoto-bibliotek i Aperture.

Men Aperture hadde mange flere profesjonelle egenskaper – og ble særlig i begynnelsen markedsført hardt overfor det profesjonelle fotomarkedet, ikke minst i forhold til rask bearbeiding av Raw-bilder.

Erstattet av Bilder/Photos

Våren 2015 ble imidlertid Aperture tatt ut av salg og erstattet av Bilder, som i utgangspunktet fremstår som et mye mer forbrukerrettet program. Omleggingen var riktignok varslet i god tid, men var likevel svært upopulære i en del kretser.

TILLEGG: External Editors dukker opp i listen over tillegg når man sette Bilder-programmet i redigeringsmodus.
TILLEGG: External Editors dukker opp i listen over tillegg når man sette Bilder-programmet i redigeringsmodus.

Apples begrunnelse for å droppe både Aperture og iPhoto til fordel for det nye Bilder eller Photos er i første rekke knyttet til behovet for  samordning av bildehåndteringen på de forskjellige Apple-plattformene, med effektiv synkronisering og utveksling av bilder mellom Mac, iPhone, iPad, visning på Apple TV og så videre.

MANGE PROGRAMMER: Listen til høyre over hvilke redigeringsprogrammer man har på Mac-en, er gjerne lang og innholdsrik – også med programmer som ikke egner seg for bildebehandling.
MANGE PROGRAMMER: Listen til høyre over hvilke redigeringsprogrammer man har på Mac-en, er gjerne lang og innholdsrik – også med programmer som ikke egner seg for bildebehandling.

Her sto man overfor programtekniske utfordringer der Apple åpenbart mente det var uhensiktsmessig å bygge videre på utdatert programteknologi. Jason Snell, tidligere redaktør for amerikanske Macworld, fremholdt i 2014 at Apples overordnede mål var å fortsette å betjene både forbrukere og profesjonelle brukere gjennom det felles bildebehandlings- og administrasjonsprogrammet Photos/Bilder – selv om han også påpekte at det ville bli en «interessant utfordring». Noe det åpenbart er blitt.

Adobe tar opp jakten

Adobe så naturligvis sitt snitt til å fiske i rørt vann og sørget for å trekke mange frustrerte Aperture-brukere over i Lightroom-leiren i fjor vår, blant annet med en konverteringsløsning som forenklet overflyttingen av bildesamlinger fra Aperture til Adobes Lightroom i stedet for til Apples Bilder.

ENDELIG I PHOTOSHOP: Her er vi endelig kommet direkte fra Bilder til Photoshop.
ENDELIG I PHOTOSHOP: Her er vi endelig kommet direkte fra Bilder til Photoshop.

Apple gjorde det ikke lettere for seg ved at deres konvertering av Aperture-bilder til Bilder/Photos hadde barnesykdommer som gjorde brukerne enda mer frustrert.

Redigering i tredjepartsprogrammer

Et annet punkt som har frustrert mange Aperture-brukere som har fulgt med over til Apple Bilder, er knyttet til redigering av bilder i tredjepartsprogrammer.

Aperture-brukere kunne i sin tid sette opp Aperture slik at man enkelt kunne redigere bildene i tredjepartsprogrammer, inkludert ikke minst Adobe Photoshop, med automatisk lagring tilbake i Aperture når man var ferdig med redigeringen. Dette har til nå ikke vært mulig i Bilder/Photos, men er naturligvis en kjernefunksjon hos erkerivalen Adobe Photoshop Lightroom, der redigering i Photoshop står sentralt.

FERDIG: Bildet er ferdig redigert i Photoshop og vi er tilbake i Bilder-programmet igjen med den redigerte utgaven.
FERDIG: Bildet er ferdig redigert i Photoshop og vi er tilbake i Bilder-programmet igjen med den redigerte utgaven.

I senere tid – i praksis etter Apples oppgradering til OS-versjoinen El Capitan høsten 2015  – kunne imidlertid Apples Bilder-brukere endelig begynne å redigere bildene via tredjeparts-utvidelser, noe som begynte å gi Bilder-brukere tilbake noe av følelsen av å ha med et semiprofesjonelt program å gjøre.

Men det varte og det rakk uten at Photoshop – favorittredigeringsprogrammet for mange – ble tilgjengelig.

Endelig redigering i Photoshop

Men nå er det altså skjedd. Løsningen heter som sagt External Editiors For Photos, og denne utvidelsen åpner opp for at man kan redigere sine Bilder-bilder i så å si hvilket som helst bilderedigeringsprogram, eller program med mulighet til å håndtere bilder.

SLUTTRESULTATET: Slik ser det ferdig redigerte bildet ut når man går ut av redigeringsmodus i Bilder-programmet.
SLUTTRESULTATET: Slik ser det ferdig redigerte bildet ut når man går ut av redigeringsmodus i Bilder-programmet.

Til og med nettlesere som Safari og Chrome dukker opp på listen over programmer som man kan åpne bildene i, selv om redigeringsmulighetene der er ganske små. På listen over tilgjengelige redigeringsprogrammer som dukker opp, finner man også rene utskriftsprogrammer fra skrivere tilkoblet den aktuelle Mac-en.

External Editors For Photos ble lansert i slutten av april. Det er i hvert fall det som er oppført som lanseringstidspunkt i Apples App Store. Et søk på internett viser imidlertid omtaler av programmet allerede tidligere på vinteren, så det er mulig april-referansen gjelder 1.1-versjonen.

Jeg får skylde på sykehusopphold både i mai og juni for at jeg ikke har oppdaget programmet før nå, for dette er et program jeg selv har ventet på helt siden Apple la ned sitt Aperture-program i fjor og erstattet det med Bilder. Jeg trøster meg med at jeg er i godt selskap, for amerikanske Macworld hadde heller ikke testomtale av produktet før 5. juli.

11 kroner

Noe av det gledeligste med løsningen er at den er særdeles billig. For Mac-brukere som tar seg råd til å abonnere på Photoshop, noe som i dag koster et sted mellom litt over 100 kroner og opptil 590 kroner i måneden, avhengig av hva slags pakkeløsning man velger, er investeringen i External Editors For Photos så ubetydelig som den kan være: 11 kroner kjøpt hos Apple App Store for Mac-programvare.

LANG LISTE: Lister over programmer som External Editors For Photos tror man kan bruke til bilderedigering, er i lengste laget.
LANG LISTE: Listen over programmer som External Editors For Photos tror man kan bruke til bilderedigering, er i lengste laget og inneholder en del programmer som man neppe kan tenke seg å redigere bilder med.

Hva er det så dette programtillegget til Bilder/Photos egentlig gjør?

Når det er installert, dukker det opp i listen over Tillegg nederst i menylisten når man aktiverer redigering av et bilde i Bilder.

Og i EEFP-listen finner man en ny liste, over alle bilderedigeringsprogrammene som EEFP har greid å finne på den aktuelle Mac-en. Denne listen kan være ganske lang og omfatter også programmer som folk flest aldri kunne tenke seg å redigere bilder i, for eksempel nettlesere og utskriftsprogrammer.

Hvis man synes det er kjedelig å måtte gå slik fra liste til liste, kan man høyreklikke på et av programmene på listen, for eksempel på «Adobe Photoshop CC 2015.5», slik jeg gjorde. Da får man frem et valg der man kan bekrefte at man vil «Automatically Open Photoshop CC 2015.5». Eller et hvilket som helst annet program på listen man vil ha som sitt standard-bilderedigeringsprogram som det aktuelle bildet åpnes automatisk i når man klikker på External Editors For Photos.

Deretter åpnes alle fremtidige bilder for redigering i ditt foretrukne redigeringsprogram, for eksempel Photoshop.

Man kan også åpne en fane kalt Favorites og manuelt legge inn de programmene man ønsker å ha tilgjengelig for å redigere i, dersom man ønsker å slippe å se den lange listen som EEFP selv genererer. Disse programmene må man legge inn fra Program-mappen på Mac-en, så det er litt tungvint. Men det er jo en éngangsforteelse, da.

Når man er ferdig med å redigere bildet i for eksempel Photoshop, er det bare å lagre bildet mens man ennå er i Photoshop, lukke Photoshop og gå tilbake til Bilder-programmet. Der er man fortsatt i redigeringsmodus, med bildet oppdatert fra Photoshop, og så kan man velge å lagre bildet i Bilder ved å klikke på «Arkiver endringer»-knappen. Dermed blir den redigerte versjonen endret og lagret på vanlig måte i Bilder-arkivet.

Og ikke nok med det. Angrer man seg i siste liten, kan man fortsatt klikke på «Gjenopprett original»-knappen. Det er en mulighet man bevarer også hvis man lukker bildet, men henter det opp igjen på et senere tidspunkt. Med andre ord, EEFP-løsningen er fullt kompatibel med prinsippet i Bilder om ikke-ødeleggende redigering – man kan alltid gå tilbake til originalen.

Hva med Raw og TIFF?

Det er ikke mulig å konvertere JPEG-filer i Bilder til TIFF-format direkte. Man må i så fall eksportere JPEG-bildet først. Da kan man velge TIFF som ett av formatene. Og så kan man importere TIFF-bildet på nytt inn i Bilder og derfra åpne det for eksempel i Photoshop for videre redigering. Når man lagrer det i TIFF-format fra Photoshop, forblir det værende i TIFF-format også i Bilder.

Bilder-programmet er altså litt tungvint å ha med å gjøre hvis man ønsker å jobbe i TIFF fremfor JPEG – og grunnen til at noen ønsker det, er jo at et bilde tross alt mister litt av kvaliteten hver gang man lagrer det i JPEG-format.

Hvis man vil bearbeide bilder fra Bilder-programmet i TIFF-format eller jobbe med lagdeling i forbindelse med Photoshop-redigering, må man altså være forberedt på drive med litt mellomlagring av bildefilene. Men for de fleste er det vel en grei pris å betale for å få lov å jobbe i Photoshop og tilsvarende bilderedigeringsprogrammer direkte fra Bilder?

Åpner man en Raw-fil, kan man velge om den skal konverteres til JPEG eller TIFF før man redigerer den. Velger man TIFF, blir den likevel lagret i JPEG-format når den lagres tilbake i Bilder. Vil man beholde TIFF-formatet, må man først lagre den på disken i TIFF-format for eksempel fra Photoshop og deretter importere denne filen etterpå.

For ordens skyld: Det gjenstår nok en del eksperimentering og granskning før alt rundt forskjellige filformater er helt avklart her – jeg tar altså forbehold om noen av slutningene er foreløpig.

Konklusjon

External Editors For Photos 1.1 er et særdeles nyttig programtillegg til Apple Bilder/Photos for alle dem som ønsker å gjøre en del av bilderedigeringen i Photoshop eller et hvilket som helst annet bilderedigeringsprogram.

Løsningen er ikke fullkommen når det gjelder TIFF- og Raw-bilder, men er så absolutt til å leve med.

Anbefales. (Men løsningen kommer til å bli gransket grundigere i tiden som kommer for å finne ut mer om styrker og svakheter ved den.)

Mer info om EEFP finner du her.

Siste: Konkurrent

I det jeg skulle publisere denne artikkelen, fant jeg også en konkurrent hos Apple App Store: Open In – External editor support for Photos.app. I skrivende stund har jeg ikke rukket å prøve den, men vil gjøre det så fort som mulig.

Hei. Hyggelig å se deg!

Nye artikler her hos Kameranytt.no publiseres med ujevne mellomrom. Derfor er det lurt å abonnere på innleggsvarsler. Da får du en e-postmelding hver gang det er noe nytt å lese her hos Kameranytt.no

Husk at bestillingen av nyhetsbrev må bekreftes. Straks etter at bestillingen er sendt inn, mottar du en e-postmelding der du blir bedt om å klikke på et felt for å bekrefte bestillingen. NB: Noen ganger hender det at e-postmeldingen om bekreftelse havner i postkassen for spam eller søppelpost. Sjekk denne om nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del dette innlegget med andre

Du vil kanskje lese disse sakene også:

Bare noen bilder…

Foto: Toralv Østvang

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å kunne gi de besøkende en best mulig brukeropplevelse.