Mange nyttige nyheter i Apple Bilder

Apple Bilder-skjermdump
ARKIV OG VERKTØY: Akkurat som Adobe Photoshop Lightroom (CC) er Apple Bilder både et bildearkiv og et verktøy for bilderedigering. (Skjermdump: Toralv Østvang.)

Apple Bilder, lansert for iPhone i 2014 og for Mac året etter, har alltid vært ansett som et forbruker-rettet program for bilderedigering og bildeadministrasjon. Sakte, men sikkert har imidlertid programmet fått funksjoner som har gjort det spiselig også for mer kravstore fotointeresserte.

Profesjonelle fotografer i ordets egentlige betydning, altså folk som henter en vesentlig del av inntekten sin fra fotografering, har tradisjonelt holdt litt avstand til Apple Bilder, eller Apple Photos, som det heter på originalspråket. Begrunnelsene har vært alt fra åpenbar synsing til mer formelle kriterier. For eksempel at fotografier som er lagret i Apple Bilder ikke inneholder den såkalte Exif-informasjonen som en del profesjonelle fotografer trenger i kommunikasjonen med profesjonelle kunder som bildebyråer, reklamebyråer og lignende.

Men de siste årene er det dukket opp stadig flere artikler på internett som handler om at Apple Bilder er bedre enn mange tror – og påstår. Poenget er ikke minst at programmet faktisk er blitt mye bedre de siste årene enn det var da det ble lansert. Da er det urettferdig at det litt dårlige renomméet fra den gang fortsatt henger ved.

Fra Aperture til Bilder

Apple Bilder har unektelig hatt et stempel som forbruker-programvare myntet på amatører som bare vil gjøre litt rudimentær bilderedigering og kanskje litt enkel beskjæring av bildene sine.

Apple Bilder
(NESTEN) ALT DU TRENGER: Apple Bilder har mange verktøy for bilderedigering. Ytterst til høyre vises et utvalg av dem. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Programmet hadde egentlig en litt uheldig start. Forløperen var Apple-programmet Aperture, som Apple lanserte i 2005. Dette var et mer profesjonelt alternativ til iPhoto. Apple kom ut med iPhoto i 2002. Det var et dedikert forbrukerprogram for å redigere og administrere de digitale bildesamlingene som folk hadde begynt å få på PC-ene sine fra slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet. I tillegg til mange små og kompakte digitalkameraer på den tiden fikk vi for eksempel revolusjonerende produkter som Canon EOS 300D høsten 2003, det første digitale speilreflekskameraet til under 10.000 kroner. Det ble etterfulgt av Nikon D70 våren 2004. Litt dyrere, men i likhet med det nevnte Canon-kameraet var også Nikon-kameraet med på å markere at digitale speilreflekskameraer nå var i ferd med å bli tilgjengelig for allmennheten, ikke bare for proffene.

Aperture var et fantastisk program, syntes mange. Også jeg. Det hadde avanserte redigeringsmuligheter sammenlignet med programmer som iPhoto, og Apple satset ikke minst på å innfri kravene til fotografer som hadde begynt å anvende RAW-filer. Dét ga et profesjonelt stempel.

Konkurransen fra Adobe

Den nærmeste konkurrenten skulle vise seg å bli Adobes tidlige utgaver av Lightroom – den versjonen av Lightroom som i dag har fått ordet Classic med i navnet. Og det var definitivt kravstore og til dels profesjonelle fotografer som Apple og Adobe sloss om med disse programmene.

Men en ting var å laste inn og redigere et moderat antall digitalbilder fra sine Canon-, Nikon- og Sony-kameraer med flere, for deretter å redigere dem på sine Windows-PC-er og Mac-er og lagre dem på store disker. Det vi i dag kaller å lagre bildene lokalt.

Apple Bilder
MOBILKAMERAET: Det som satte fart i utviklingen av sky-lagring av bilder og video, var at mobiltelefonene etter hvert også kunne brukes som kameraer. Her skjermdump fra dagens Apple Bilder på iPhone. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Noe helt annet ble det da mengden av digitale bilder begynte å øke drastisk. Noe som ikke minst skjedde fordi mobiltelefonene etter hvert kunne brukes som fotoapparat. Apples lansering av iPhone i 2007 var en viktig faktor her, ikke minst for Apple selv. For nå oppsto det et ønske – og behov – hos mange om å kunne se og vise bildene sine på flere enheter: På kameraenes LCD-skjermer, på PC og Mac, på mobil og etter hvert også på nettbrett. Til og med på armbåndsuret er det noen som vil vise bilder i dag.

Kappløp mot skyen

Dermed startet det et kappløp om å finne løsninger for å lagre bilder og video «i skyen», i praksis på servere i store datasentre. Derfra kunne man hente dem ned for visning og bearbeiding på mange slags enheter, uavhengig av om man var hjemme, på kontoret eller på reise.

Det viste seg imidlertid at de etablerte versjonene av Apple Aperture og Adobe Lightroom ikke uten videre kunne omgjøres fra disk-baserte til sky-baserte bildesystemer.

For Aperture innebar det døden. Apple bestemte seg for å skrote programmet i 2014/2015 til fordel for det nye, integrerte programmet som rett og slett fikk navnet Apple Photos. Eller altså Apple Bilder på norsk.

Adobe på sin side startet fra scratch med en sky-basert utgave av Lightroom, lansert i 2017 med CC – Creative Cloud – som et tillegg i navnet. I denne artikkelen bruker jeg dét tillegget for å unngå forveksling med Lightroom Classic. For i motsetning til Apple, som skrotet Aperture, valgte Adobe å beholde den disk-baserte versjonen av Lightroom under Lightroom Classic-navnet. Det er fortsatt et populært program til å bevare bildesamlingen sin i, særlig blant dem som er skeptiske til å overlate hele bildesamlingen til en skytjeneste. Og det er fortsatt ganske mange.

Adobe Lightroom
KONKURRENTEN: Adobe Photoshop Lightroom, også kjent som Lightroom CC, er en sentral konkurrent til Apple Bilder, her i arkiv-modus. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

For min del ble det innledningen på noen frustrerende år der jeg vaklet fram og tilbake mellom de to sky-baserte løsningene. For jeg valgte tidlig å stole på skybasert bildelagring. Med min fartstid i flere datatidsskrifter følte jeg at det var naturlig, selv om jeg hadde kolleger som endte på den andre siden.

En av grunnen til at jeg valgte skybasert bildelagring, var nok også at dette var noe jeg måtte skrive mye om i datapublikasjonene jeg jobbet i, og da måtte jeg jo være kjent med løsningene.

I tillegg skjønte jeg at her kunne det stå om viktig valg av plattform for min egen framtidig bildebehandling og bildearkivering. Kombinert med noen runder med flytting av bildearkivene til stadig større eksterne disker uten helt å ta hensyn til hvor sårbare database-løsninger er for brudd på reglene for slik flytting, har dette skapt et rot i bildesamlingen mine som jeg fortsatt driver og rydder opp i.

Et lite korrektiv til meg selv, forresten: Skylagrings-biten av Apple Bilder er i praksis mest å regne for en synkroniseringstjeneste for bilder som skal vises på forskjellige enheter. I Apple Bilder har man fortsatt selve bildesamlingen på en lokal disk på en Mac – gjerne på en ekstern disk, hvis det dreier seg om en en stor bildesamling. I Apple Bilder benevnes dette som Systembiblioteket.

Frustrasjoner

Noe av frustrasjonen min ble skapt av at jeg måtte gå fra det ganske avanserte Apple Aperture-programmet til det – i sine første iterasjoner – mye simplere Apple Bilder.

Men også Adobe har skapt trøbbel for brukerne. Å operere med to forskjellige dataprogrammer som dels heter det samme, har gjort det uhyre tungrodd å søke etter tipsartikler og YouTube-instruksjonsvideoer på internett. Det ene omtales i dag gjerne som Adobe Photoshop Lightroom for skrivebordet, altså den såkalte CC-versjonen, mens det andre for det meste bare kalles Lightroom Classic. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet og lest artikler eller begynt å se YouTube-filmer om Lightroom for så å oppdage at jeg har sløst bort tiden på å sjekke gal versjon.

Adobe Lightroom
REDIGERING: Og her er Lightroom i redigerings-modus. Redigeringsverktøyene til høyre har en del likheter med tilsvarende hos Adobe Bilder, men Lightroom-brukere vil vel hevde at de er mer avanserte i Lightroom. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Jeg tror noe av grunnen er at mange av Adobe-brukerne som har valgt å fortsette å bruke den diskbaserte Lightroom Classic, har vært så nedlatende til den nye, «simplere» og mer forbruker-rettede sky-baserte versjonen at de rett og slett ikke har brydd seg om å presisere hvilken utgave de skriver om. Det er som om de har tatt det for gitt at alle som søker seriøs informasjon om Lightroom, må mene Classic. Dette burde Adobe ha forutsett da de gjorde sitt hjernedøde navnevalg.

Apples revansj

Desto hyggeligere er det at Apple nå ser ut til å komme i en slags revansj-posisjon. I en god del år syntes jeg den sky-baserte Lightroom-versjonen var mye bedre enn Apple Bilder, spesielt på redigerings-siden. Men etter hvert har jeg opplevd at Apple sakte, men sikkert begynte å ta igjen en del av forspranget. Om enn kanskje litt for forsiktig og diskret. Det har ikke vært så lett å få med seg alle små og store forbedringer – særlig ikke de små, som i sum kanskje likevel betyr mest.

Jeg kommer nok til å bruke begge programmene en god stund til. Men naturligvis er det fristende å gå for gratis-programmet Apple Bilder framfor det abonnements-baserte Adobe Lightroom.

På den andre siden koster ikke mitt Fotoplan-abonnement hos Adobe allverden. Prisen er 236,25 kroner per måned for begge Lightroom-versjonene samt Photoshop og én terabyte med lagringsplass på Adobes sky-servere. Det tilsvarer vel et par sigarettpakker i måneden. Og jeg røyker ikke. Så det kan jeg ta meg råd til.

På den andre siden er det ikke helt gratis å lagre en stor bildesamling i Apple-skyen heller. Selv om Apple Bilder-programmet er gratis, får du bare fem gigabyte gratis lagringsplass i skyen hos Apple, og det skal også inkludere e-post og mye annet. Jeg trenger mye mer og har lenge betalt 99 kroner i måneden for to terabyte med lagringsplass hos Apple. Brukt lagringsplass har stått på 1,3 terabyte i en stund nå. Noe av grunnen til at lagringsplassen ikke øker så mye, er kanskje at jeg endelig har lært meg å slette duplikater. For dem har jeg funnet ut at det er mange av.

Jakten på forbedringene

Da er tiden kommet for å se etter nyheter og forbedringer som Apple Bilder har fått i senere tid. Jeg har ikke satt noen spesifikk grense for hvor langt jeg ville gå tilbake i tid, men har søkt litt rundt på forskjellig hold etter omtale av forbedringer som jeg tror har bidratt til å styrke Apple Bilders renommé.

Er bildene trygge?

En del av forbedringene går på sikkerhet. I Apple Bilder-programmet kan du skjule bilder som du av en eller annen grunn ikke ønsker at andre skal få se. Det kan være gode grunner til å skjule et bilde, mange andre grunner enn det første de fleste tenker på, at man har endt opp med noen «vågale» bilder i samlingen.

En høyst tilforlatelig grunn kan for eksempel være at du har påtatt deg å bestille flybilletter til en vennegjeng som skal på langweekend utenlands. Da kan det være greit å sjekke at informasjonen du legger inn i bestillingen, stemmer overens med informasjonen i vennenes pass.

Apple Bilder
LÅST: Du slipper ikke inn i mappen for slettede bilder uten passord – eller ansiktsgjenkjenning hvis du prøver det samme på iPad eller iPhone. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Jeg lot være å gjøre det en gang, og da ble det problemer fordi kona til en venn av meg hadde beholdt det såkalte «pikenavnet» sitt. Det har min kone gjort også – ikke noe galt med dét. Men forskjellen var at det nevnte venneparet vårt aldri hadde kommunisert dette. Det endte nesten med at min venns kone ikke fikk bli med flyet til London. For du kan ikke uten videre sjekke inn på et fly med et annet navn på billetten enn navnet i passet.

Så når en vennegjeng skal på tur, er det ikke uvanlig at den billettansvarlige ber de andre om å ta et bilde av passet og oversende det på e-post. Med tanke på alle ID-tyveriene som skjer i dag, er det ikke lurt å la slik informasjon ligge ubeskyttet i et eller annet datasystem. I det hele tatt kan en bildesamling inneholde mye mer ID-info enn folk flest er klar over.

I Apple Bilder kan du definere en bildefil som «skjult». I tillegg kan du naturligvis slette bilder du ikke ønsker å ta vare på, som i eksempelet ovenfor. Eller fordi det er en naturlig del av ryddeprosessen etter at man har lagt inn nye bilder. Da sletter man etter hvert bilder man ikke er fornøyd med.

Men slettingen har en angrefunksjon, akkurat som hos konkurrentene, for eksempel Google Foto. I Apple Bilder blir dine slettede bilde- og video-filer liggende i mappen Nylig slettet i om lag 30 dager etter at du markerte dem som slettet. Hvis du åpner Nylig slettet-mappen, vil du se at funksjonen for nedtelling er i gang, med beskjed om hvor mange dager det er igjen til de respektive bildene blir slettet for godt.

Apple Bilder
MER SIKKERHET: Nytt fra iOS 16 er hengelås på mappene for skjulte og slettede bilder. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Nytt i senere tid er at både mappen med skjulte bilder og mappen med nylig slettede bilder nå er passord-beskyttet, også når Mac-en eller iPhone-en er i ulåst modus. iPhone-en byr også på ansiktsgjenkjenning. Men selv om noen skulle greie å naske mobilen din fra kafé-bordet mens den er ulåst, vil ikke vedkommende greie å få tilgang til dine skjulte eller slettede bilder selv om vedkommende er aldri så rask.

Vekk med duplikatene!

Min bildesamling består i dag av 48.635 bilder og 3.850 videoklipp i Apple Bilder, pluss en til dels overlappende bildesamling på 70.000 bilder i Adobe Photoshop Lightroom – det litt større antallet bilder her skyldes nok at flere av mine jobb-relaterte bilder har havnet i Lightroom-arkivet. Men bildesamlingene inneholder dessverre mange duplikater etter mange år med lagring og omorganisering av bildesamlingen.

I Apple Bilder på Mac-en kan du hente fram oversikten over duplikater i navigeringsfeltet til venstre eller som menyvalg: Vis > Bilder > Duplikater. Jeg har ikke brukt denne funksjonen før nå i senere tid, og til min overraskelse hadde jeg nesten 10.000 duplikater da jeg begynte oppryddingen.

Det er lett, men dessverre tidkrevende å slette duplikatene. De ligger – naturligvis – under Duplikater i navigeringsfeltet til venstre eller i menyvalget Vis > Bilder > Duplikator på Mac-en. Her ligger duplikat-bildene på rekke og rad nedover. Avhengig av hva du har brukt bildene til vil du se bilder som tilsynelatende ser helt like ut som små miniatyrer, men når du blåser dem opp i full skjermstørrelse, ser du kanskje at oppløsningen er veldig forskjellig. Ikke så rart. Den ene versjonen er kanskje merket JPEG + RAW og er på 8,4 megabyte, mens samme bilde kanskje ligger der som ren JPEG-fil i en oppløsning på 906 kilobyte. Selv om det i andre tilfeller kan være helt identiske duplikater, også i filstørrelse.

Apple Bilder
VEKK MED DUPLIKATENE: Over tid kan det hope seg opp med mange duplikater med to eller flere eksemplarer av samme bilde i bildearkivet. I mitt tilfelle fant Apple Bilder nesten 10.000 duplikater da jeg startet prosessen med å fjerne duplikater. En enkel, men tidkrevende jobb. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Men ta det helt med ro. Hvis du klikker på setningen Slå sammen 2 objekter, kommer det opp en melding som forteller deg at «Sammenslåing vil beholde den utgaven av hvert duplikat som er av høyest kvalitet, og slå den sammen med alle relevante metadata». Apple lover deg altså at du ikke vil miste noen verdifulle data, hverken når det gjelder oppløsning eller metadata.

Dessuten har du angrefrist også når det gjelder duplikatene. Duplikatene som du bestemmer deg for å kvitte deg med, havner automatisk i mappen Nylig slettet og blir liggende der i den sedvanlige måneden før de slettes for godt.

Duplikatprosessen er repetitiv og kjedelig, særlig hvis du har så mange duplikater som meg. Og særlig hvis du blir sittende og slette duplikater på Mac-en på hjemmekontoret, der du helst vil føle deg litt produktiv. Det er vanskelig å få en slik ryddesjau til å oppleves som produktiv. Derfor er det praktisk at du siden iOS 16 kom på banen, kan gjøre det på iPhone-en i stedet for på Mac-en. Det føles ikke fullt så meningsløst hvis du sitter og sletter duplikater foran TV-en i stua med et halvt øye på Dagsrevyen.

Lettere å slette

Jeg er litt gammeldags i organiseringen av bildene mine og benytter fortsatt i stor grad album på forskjellige plan, primært knyttet til kronologi, selv om det er mange andre måter å organisere bilder og videoklipp på i Apple Bilder – til dels ved å la programmet organisere bildene selv, etter tid, sted, gjenkjennelse av ansikter, nøkkelord og så videre.

Når jeg har vært på en pressekonferanse – det er ikke så mange av dem lenger – eller på en weekend-tur, legger jeg gjerne alle bildene i en navngitt mappe med blant annet dato-informasjon. Og så starter prosessen med å gå igjennom bildene, vurdere hvilke som er verdt å bevares og redigere videre, og hvilke som bør kasseres. Jeg pleier å være ganske brutal i valget av hvilke bilder som får bli og hvilke som kastes.

Apple Bilder
HVIS MAN ANGRER SEG: I mappen «Nylig slettet» får du oversikt over hvor mange dager det er igjen til slettede bilder faktisk blir slettet for godt. Her er det fortsatt tid igjen til å angre. (Skjermdump/foto: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Det har lenge irritert meg at man ikke kan slette bilder direkte fra albumvisningen, men må over i bibliotekvisning for å få lov å slette bilder. I et album har du full oversikt over alle de relevante bildene, men å finne dem igjen i bibliotekvisning, der de deler plass med alle de tusenvis av andre bildene i samlingen din, kan være litt vanskelig. Særlig når en del av bildene er ganske like, kanskje varianter av bilde av samme motiv. Litt hjelp til å finne riktig bilde i Biblioteket har man riktignok i menyvalget Vis i Alle bilder, men det er tungvint og unødvendig manøvrering.

Det hjelper heller ikke at Apple Bilder fortsatt ikke har noe effektivt system for å rangere bildene med terningkast, et antall stjerner mellom 1 og 5 eller på lignende måte som mange andre programmer har. Nøkkelordorganiseringen i Apple Bilder er for dårlig på dette punktet. Det er lenge siden jeg konkluderte med at denne sorterings- og rydde-prosessen gikk mye raskere i Adobe Lightroom CC.

RAW Power
SAMARBEIDSPARTNER: Programmet RAW Power kan hente inn bilder fra Apple Bilder, og bildene kan rangeres med fra 1 til 5 stjerner. (Skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilder.)

Faktisk begynte jeg i en periode å bruke et program som heter RAW Power og som finnes både for Mac, iPhone og iPad. Programmet er utviklet av Nik Bhatt, tidligere sjefutvikler i Apples avdeling for iPhoto og Aperture. Dette programmet fungerer mot bibliotekfilen til Apple Photos, og det kan rangere bildene i Apple Photos ganske likt måten det gjøres på i Adobe Lightroom CC. Dessuten kan man slette bildefiler direkte fra et album.

Men nytt for ikke så lenge siden er at nå kan man også slette bildene direkte fra mappen de ligger i også i Apple Bilder. Derfor har jeg i stor grad parkert RAW Power, for det er jo litt tungvint å måtte bruke to programmer til å bearbeide de samme bildene. I hvert fall bare for å få slettet uaktuelle bilder.

Kopiér og lim inn endringer

Et av ankepunktene mot Apple Bilder som er blitt gjentatt utallige ganger opp gjennom årene, er at programmet er lite effektivt å jobbe med fordi man ikke kan kopiere endringer i et bilde til et eller flere andre. Lightroom CC har hatt det lenge: Kopier redigeringsinnstillinger og Lim inn redigeringsinnstillinger, heter det der.

Men i senere tid har også Apple Bilder fått denne etterlengtede funksjonen. Menyvalgene på Mac er Bilder > Kopier endringer og Bilder > Lim inn endringer. Enkelt og greit. Og det gjør Apple Bilder mye mer effektivt enn før.

Nytt i iOS 16-versjonen av Apple Bilder, altså i iPhone-utgaven, er at en angreknapp dukker opp øverst på skjermen når man redigerer et bilde. Og hvis man ikke angrer likevel, får man gjennomført endringen som planlagt ved å trykke på knappen ved siden av.

I Mac-versjonen finner man angreknappen øverst i Rediger-menyen, etterfulgt av en Utfør likevel-kommando.

I det hele tatt er det mange slike små forbedringer som Apple har gjort med Apple Bilder i senere tid som har bidratt til å gjøre programmet mye mer effektivt å jobbe med. Og som gjør at man i mindre og mindre grad savner noen av de mer avanserte programmene man kanskje har vært så heldig å få prøve. Men man må følge godt med, for Apple slår ikke alltid på stortromma når slike endringer kommer.

Et par synspunkter på Apple Bilder

Til slutt er det på tide å få høre noen utvalgte vurderinger av Apple Bilder av nyere dato fra presumptivt kyndige foto- og kamera-skribenter på nettet.

Simon Ringsmuth hos Digital Photography School skriver blant annet at Apple Photos har vært et program det var lett å overse tidligere. Men en jevn strøm av forbedringer opp gjennom årene har gjort programmet til en seriøs konkurrent for bearbeiding av bildene dine, skriver han.

Apple Bilder
SMÅSKUMMELT ELLER?: Det er ingenting i veien for å drive litt drastisk bilderedigering i Apple Bilder, for verktøyene er der. (Foto/skjermdump: Toralv Østvang.) (Klikk for større bilde.)

Da programmet ble lansert, måtte riktignok Apple droppe en masse funksjonalitet – særlig i forhold til Aperture – for å få til den uhyre kompliserte synkroniseringen i skyen, slik at man kunne bearbeide bildene sine dynamisk på alle aktuelle enheter. Resultatet ble til å begynne med en faneflukt av brukere over til konkurrenter som Adobe, Skylum, Corel og andre, skriver Ringsmuth.

Men Apple har forbedret programmet gjennom mange iterasjoner, og nå er Apple Bilder blitt mye bedre og ikke minst mye raskere enn før. Hvis du ikke har brukt programmet på en stund, vil du bli overrasket over hvor godt det er blitt, ifølge Digital Photography School.

Ringsmuth påpeker også at i motsetning til Google Foto og flere andre sky-baserte bildetjenester foretar Apple aldri noen form for analysering av bildene dine for å samle data som kan brukes i reklame-øyemed. Til tross for dette nyter programmet godt av kunstig intelligens og maskinlæring i arbeidet med å sortere og administrere bildesamlingen. Men det skjer på Mac-en, i iPhone-en eller i iPad-en, ikke på noen av Apples servere.

Mange avanserte redigeringsfunksjoner som manglet til å begynne med, har kommet til etterhvert, som for eksempel muligheten til jobbe med RGB-nivåer og RGB-kurver med redigering i individuelle fargekanaler. Et annet eksempel er avansert reduksjon av bildestøy med kontroll både av lystetthets-støy og farge-støy. I tillegg kommer et godt utvalg med alskens filtereffekter og mye mer.

Men bruker du Windows eller Lumix, er ikke dette et program for deg, og det vil nok heller aldri bli tilgjengelig for Android, heter det i siste avsnitt.

Apple Photos føles nå som et velsmurt maskineri, skriver Michael Muchmore i den britiske utgaven av PC Magazine i en testomtale som i skrivende stund riktignok er nesten to år gammel. Han skriver imidlertid at han savner enkelte avanserte funksjoner som å kunne bearbeide fargeblødning og foreta geometriske korreksjoner.

Apple Bilder
PROGRAM-SAMARBEID: Får du ikke gjort jobben med Apple Bilder, kan du legge inn link til tilleggsmoduler og andre bilderedigeringsprogrammer for å gjøre mer krevende oppgaver. (Skjermdump: Apple.) (Klikk for større bilder.)

Det skinner igjennom at han synes Adobe Photoshop Elements, Lightroom og CyberLink PhotoDirector er litt mer avanserte, men påpeker at Apple Bilder er gratis og tilbyr alt som mange Mac-brukere vil ha bruk for når det gjelder bildehåndtering.

Konklusjon

En av de store fordelene med Apple Bilder i dag, slik jeg opplever det, er at alt bildemateriale automatisk er tilgjengelig på alle relevante typer Apple-enheter så fort bildene og videoklippene er blitt synkronisert i Apple-skyen – og det skjer forholdsvis raskt, i hvert fall på mitt hjemmekontor. Du trenger ikke å fikle med oppsett i forskjellige programmer for å få full tilgang, og du slipper å sløse med diskplass og eventuelle abo-kostnader og slikt for å få tilgang til bildene på en annen plattform. Det er behagelig å slippe å tenke på det når man som meg bruker mange Apple-enheter hvor man av og til vil se og kanskje jobbe med bilde- og video-materialet: Mac, iPhone, iPad, Apple TV-en i stua – ja, til og med på Apple Watch har man tilgang til bildene.

Apple Bilder
ET FOTOALBUM: Og her er alle bildene i denne artikkelen, slik de fremstår i arkiv-visning i Apple Bilder. (Skjermdump: Toralv Østvang.)

Redigeringsfunksjonene er etter hvert blitt ganske omfattende i Apple Bilder, men samtidig kan man koble Apple Bilder til både dedikerte redigeringsmoduler og andre bilderedigeringsprogrammer som Adobe Photoshop, Affinity Photo, Pixelmator og andre for å utføre oppgaver som Apple Bilder ikke får til – og automatisk få lagret resultatet tilbake i Apple Bilder. For eksempel hvis man trenger mer avanserte muligheter som å jobbe med lagdelte bilder. Apple Bilder er derfor ikke til hinder for mer avansert bilderedigering når du måtte trenge det.

Men i forhold til hva du kanskje har hørt om de tidligste versjonene av Apple Bilder, vil du bli overrasket over hvor mye du faktisk kan gjøre med Apple Bilder anno 2023.

Og det medfølger på alle relevante Apple-enheter – Mac, iPhone, iPad og så videre. Det er til og med så tett integrert at du faktisk ikke kan slette programmet fra en Mac uten å skrive kode i Terminal-programmet. Og selv da kan du ikke føle deg trygg på at Mac-en fungerer helt som det skal etterpå. Dette har jeg vel å merke bare lest. Jeg har aldri prøvd å slette Apple Bilder fra noen enhet. Og har ikke tenkt å gjøre det heller.

Hei. Hyggelig å se deg!

Nye artikler her hos Kameranytt.no publiseres med ujevne mellomrom. Derfor er det lurt å abonnere på innleggsvarsler. Da får du en e-postmelding hver gang det er noe nytt å lese her hos Kameranytt.no

Husk at bestillingen av nyhetsbrev må bekreftes. Straks etter at bestillingen er sendt inn, mottar du en e-postmelding der du blir bedt om å klikke på et felt for å bekrefte bestillingen. NB: Noen ganger hender det at e-postmeldingen om bekreftelse havner i postkassen for spam eller søppelpost. Sjekk denne om nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del dette innlegget med andre

Du vil kanskje lese disse sakene også:

Bare noen bilder…

Foto: Toralv Østvang

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å kunne gi de besøkende en best mulig brukeropplevelse.